כנסים ומשלחות של קק"ל

דיום בכנס ישראל היום ומחר 2016 עם שר התחבורה