2020-2015

בין השנים 2020-2015 פעלה קק"ל ליישום חזון ישראל 2040 להפיכת הנגב והגליל לאזורי הייטק וטכנולוגיה מתקדמים, לחיזוק החינוך הבלתי-פורמלי, להמשך פיתוח הארץ, הייעור, החקלאות והסביבה ולהמשך הפיכת החלום הציוני למעשים בשטח. את המידע המפורט תוכלו למצוא בספר "חזון ועשייה".