מכרזים

מדור זה מתעדכן במידע על מכרזים בתוקף.

מכרז פומבי מס' מפ/305-22 אספקת שירותים כימיים – מרחב צפון

תאריך הגשת הצעות : 11.9.2022 עד השעה 12.00

(תאריך פרסום באינטרנט: 16.8.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/303/22 להקמת מוקד תמיכה (Help Desk) בתחום מערכות המידע וניהולו

תאריך הגשת הצעות : 22.9.2022 עד השעה 12.00

(תאריך פרסום באינטרנט: 11.8.2022)

מכרז מסגרת פומבי מס' מפ/307/22 למתן שירותי תכנון סטטוטורי והוצאת היתרי בניה עבור קרן קימת לישראל

תאריך הגשת הצעות מעודכן: 4.9.2022 עד השעה 12.00

(תאריך פרסום באינטרנט: 18.7.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/287/22 למתן שירותי לביצוע עבודות קבלניות לבניית מרכז מורשת קק"ל בעיר עכו

תאריך הגשת הצעות : 18.8.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 17.7.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/257/22 לביצוע עבודות בינוי במרכז קק"ל בגילת

תאריך הגשת הצעות : 6.9.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 17.7.2022)

מכרז מסגרת פומבי מס' מפ/315/22 לביצוע עבודות הקמה ובנייה ופיתוח ותשתיות עבור קרן קימת לישראל

תאריך הגשת הצעות מעודכן: עקב המצב הבטחוני ובשל התחשבות בספקים הגרים בדרום, תאריך הגשת ההצעות נדחה ליום רביעי ה-17.8.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 14.7.2022)

מכרזים לא פעילים