פרסומי קול קורא

פרסומי קול קורא

מדור זה מתעדכן במידע על קולות קוראים בתוקף

קול קורא - שבת בנושא השמיטה לראשי קהילות

(תאריך פרסום באינטרנט: 28.7.2022)

 המועד האחרון להרשמה: יום ראשון, י"ז אב, 21.08.2022 כ"ד אב.

קול קורא לקבלת מלגות והטבות למשפחת השכול: צה"ל, כוחות הביטחון, פעולות איבה-קרן באומן 2022

תאריך אחרון להגשת בקשה לקבלת מלגה/או הטבה: 31/12/2022
תאריך פרסום באינטרנט: (1.2.2022)
 

הליך זה מקוון

קול קורא למימון מחקרים או למלגות שיישומם מותנה בתרומה 3002/20

 

הליך זה מקוון

קול קורא למימון פרויקטים פיזיים שיישומם מותנה בתרומה 3001/20

(תאריך פרסום באינטרנט: 12.8.2020)

הליך זה מקוון

פרסומי קול קורא לא פעילים