מכרזים

מדור זה מתעדכן במידע על מכרזים בתוקף.

מכרז פומבי מס' מפ/295/20 לרכישה ואספקת מצעי גידול בפריסה ארצית

 
תאריך הגשת הצעות: 24.12.2020 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 2.12.2020)

מכרז פומבי מס' מפ/258/20 - עבודות פירוק גג רעפים והרכבת פאנל מבודד

 
תאריך הגשת הצעות: 14.12.2020 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 23.11.2020)

מכרז פומבי (מסגרת) מס' מפ/249/20 לאספקה והובלת אבן לבניה עבור מרחב צפון

 
תאריך הגשת הצעות: 3.12.2020 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 16.11.2020)

מכרז מס' מפ/173/20 - מתן שירותי איסוף ופינוי אשפה בחניונים במרחב צפון אזור גליל תחתון-גלבוע

 
תאריך הגשת הצעות: 6.12.2020 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 11.11.2020)

מכרז פומבי מס' מפ/270/20 - מתן שירותי הובלת ציוד צמ"ה במרחבים מרכז, דרום וצפון

 
תאריך הגשת הצעות: 30.11.2020 עד השעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 11.11.2020)

מכרז פומבי מס' מפ/155/20 למתן שירותי איסוף ושירותי שליחויות

 
תאריך הגשת הצעות: 6.12.2020 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 9.11.2020)

מכרז פומבי מס' מפ/251/20 - בניית מרחב מוגן במשרדי קק"ל שבפס הירק בקריית ביאליק

 
תאריך הגשת הצעות: 7.12.2020 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 8.11.2020)

מכרז פומבי מס' מפ/229/20 - אדמית הכשרה שיכונית

 
תאריך הגשת הצעות: 22.11.2020 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 27.10.2020)

מכרז פומבי מס' מפ/232/20 לעריכת ביטוח "תאונות אישיות" בקרן קימת לישראל

 
תאריך הגשת הצעות מעודכן: 15.11.2020 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 21.10.2020)

מכרז פומבי מס' מפ/180/20 למתן שירותי הסעות עבור קרן קימת לישראל

 
תאריך הגשת הצעות מעודכן: 1.12.2020 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 30.8.2020)

מכרז פומבי מס' מפ/ 186/20 לרכישת גרור חפ"ק עבור קרן קימת לישראל

 
תאריך הגשת הצעות מעודכן: 3.12.2020 בשעה 15:30

(תאריך פרסום באינטרנט: 19.10.2020)

פרסום חוזר - מכרז פומבי מס' מפ/12725/19 מאגר ערד – עבודות עפר וצנרת

לתשומת לבכם: המכרז שבנדון פורסם מחדש
 
תאריך הגשת הצעות: 24.8.2020 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 13.7.2020)

מכרז מס' 52/2020 – מתן שירותי תכנון, ניהול ופיקוח הנדסי באשתאול

לתשומת לבכם: מכרז זה בוטל
תאריך הגשת הצעות מעודכן: 30.3.2020 בשעה 12:00
(תאריך פרסום באינטרנט: 20.2.2020)

מכרז פומבי מס' מפ/3566/16 – מתן שירותי ניקיון במשרדי הקק"ל - מרחב דרום

לתשומת לבכם: המועד האחרון להגשת הצעות נדחה, מועד מעודכן להגשת הצעות יפורסם בהמשך. יש לעקוב באתר אחר הפרסומים לשם הגשת הצעות.
תאריך הגשת הצעות: בתאריך 11.3.2018 עד השעה 12:00
(תאריך פרסום באינטרנט: 20.2.2018)